Koszyk rollup

Polityka prywatności

I. Informacje ogólne

Usługa (rollup.com.pl) wykonuje funkcje uzyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu.

II. Jakie dane wykorzystujemy?

A. Informacje dobrowolnie wprowadzone do formularzy

Dane osobowe - przekazywane są nam one na potrzeby wykonania usługi, którą świadczymy. Chcąc utworzyć konto w naszym sklepie koniecznym jest udostępnienie nam danych jakimi są adres e-mail oraz adres IP urządzenia, dodatkowo – na potrzeby złożenia i realizacji zamówienia - trzeba podać takie dane jak: imię, nazwisko, dane adresowe oraz numer telefonu.

B. Informacje o plikach cookie

Serwis wykorzystuje pliki cookie.

Pliki cookie są danymi komputerowymi (zwykle plikami tekstowymi), które są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika i wykorzystywane do zapamiętywania informacji stanowych lub rejestrowania aktywności użytkownika. Pliki te zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, jak długo są przechowywane na urządzeniu końcowym i unikalny numer. Przeglądarki internetowe zazwyczaj zezwalają na domyślne przechowywanie plików cookie w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy mogą zmienić ustawienia domyślne. Przeglądarka internetowa umożliwia również usuwanie plików cookie. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w pomocy lub dokumentacji przeglądarki internetowej. Ograniczenia dotyczące używania plików cookie mogą wpływać na niektóre funkcjonalności dostępne w ramach Usługi.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

- utrzymywanie sesji użytkownika: sprawdzanie, czy użytkownik jest zalogowany, automatyczne wylogowanie po określonym czasie bezczynności,

- statystyki Google Analytics, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z systemu w celu poprawy jego struktury i zawartości (zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach Google Analytics opisano w dokumencie Polityka prywatności Google Analytics).

C. Dzienniki serwera

Informacje o określonych działaniach użytkowników są rejestrowane. Dane te są wykorzystywane wyłącznie do celów administracyjnych i zapewnienia najwyższej jakości świadczonej usługi.

Zbierane są następujące informacje:
- szczegóły połączenia (czas, adres IP),
- szczegóły niektórych ważnych operacji związanych z danymi produktu (import, eksport, usuwanie),
- informacje o błędach, które wystąpiły podczas wykonywania transakcji HTTP.

III. Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych jest: MediaLab s.c. Bożena Rożenek Zbigniew Rożenek, ul. Beskidzka 25, 91-612 Łódź, NIP: PL7291946279, telefon: +48 42 209 14 39,

Z administratorem możesz skontaktować się pod adresem mailowym: rodo@medialab.pl.

IV. Cel, w jakim przetwarzane są dane osobowe

Przetwarzamy dane osobowe w celu:

- założenia konta w naszym sklepie internetowym,

- zawarcia umowy w oparciu o Państwa zainteresowanie ofertą, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO,

- wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO,

- wykonywania ciążących na administratorze obowiązków prawnych polegających m.in. wystawianiu i przechowywaniu faktur oraz dokumentów księgowych, udzielaniu odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianych przepisami prawa

- badania poziomu zadowolenia klientów z oferowanych przez nas produktów oraz świadczonych usług, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

- ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

V. Okres przechowywania danych.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres odpowiedni do celu przetwarzania. I tak:

- dla celów wykonania umowy do momentu zakończenia świadczenia usług, chyba że po tym okresie zajdzie potrzeba przetwarzania danych osobowych w celu dochodzenia roszczeń – nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń;

- dla celów marketingu bezpośredniego produktów i usług administratora przez okres świadczenia usług;

- w celu marketingu produktów i usług do momentu wycofania zgody.

VI. Przekazywanie danych

Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT, marketingowych, doradczych, firmom badawczym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora. W nadzwyczajnych sytuacjach, możemy być zobowiązani udostępnić dane osobowe podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa. Są to np. sądy lub organy ścigania (gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną).

VII. Podstawa prawna

Podstawią prawną do przetwarzania danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, jest niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy o świadczenie usług (np. umowa kupna-sprzedaży czy wykonania usługi). Przetwarzanie danych w celach marketingowych (np. typu „newsletter”), bądź dostosowanie jak najlepszej spersonalizowanej oferty, opracowanej według indywidualnych zainteresowań (profilowanie) odbywać się będzie jedynie za dobrowolną zgodą.

VIII. Przysługujące prawa

Użytkownikom przysługuje prawo do:

- żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w sytuacji, gdy dane osobowe są przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych lub przez stronę trzecią;

- cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcia zgody dokonuje się poprzez kontakt z administratorem na adres email: rodo@medialab.pl;

- w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego;

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

Podanie danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne ale jest niezbędne do świadczenia przez Medialab s.c. usług polegających na prowadzeniu konta w sklepie internetowym.

IX. Zmiany

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany Polityki prywatności, na którą może wpływać rozwój technologii internetowych lub rozwój Usługi. Każdy Użytkownik jest zobowiązany przeczytać niniejszą politykę prywatności za każdym razem, gdy zaczyna korzystać z Usługi. Kontynuując korzystanie z Usługi po wprowadzeniu zmian w polityce prywatności, użytkownik wyraża zgodę na jej bieżącą wersję.

Pozdrawiamy serdecznie, Zespół MediaLab